Toen Ik werd 50 in 2018. Een leerkracht in het laatste kwart van zijn loopbaan, dus met een behoorlijke wedde. De kinderen het huis uit, dus behoorlijk wat vrije tijd. Plus de volgende bedenking: 'De maatschappij heeft mij de afgelopen 50 jaar al zoveel gegeven. Misschien...