Gisteren was Daisy De Grauwe mijn gast in Debat.Live #1.1      Zij hield een bevlogen en goed onderbouwd pleidooi voor een integrale aanpak van armoedebestrijding. Daisy De Grauwe zetelt (samen met Johan De Ryck) in het bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Ik ben zeer trots...

Vlogboek van een politicus op loopschoenen 10 In deze aflevering van zijn vlogboek bezingt Jan Huib Nas de lof van Groenpolitica Evita Willaert, die pleit voor een tijdelijke werkloosheidsuitkering voor kunstenaars, en hij maakt zich kwaad op dat gedeelte van politiek Vlaanderen dat hier geen oren...

Vlogboek van een politicus op loopschoenen 9 In deze aflevering richt Jan Huib Nas zich tot minister-president Jan Jambon. Hij adviseert hem om een van zijn nevenbetrekkingen, nl. die van minister van cultuur, door te geven aan een van zijn collega's. https://www.youtube.com/watch?v=vXZU7C-Z9ic&t=12s...

Jan Huib Nas en Ben Weyts verschillen blijkbaar van mening over de rol van de leerkracht. Of het moet zijn dat minister Weyts zich wat ongelukkig uitdrukt. https://www.youtube.com/watch?v=2nj_Ei1pAY8...

Jan buigt zich over het opstellen van een gemeentelijke begroting vertrekkende vanuit zijn achtergrond als professioneel gitarist. Hij vertrekt daarbij van vragen als: mag een overheid meer uitgeven dan er binnen komt? Moet je een lening aangaan? Mag je gemeentelijke gebouwen of gronden verkopen? https://www.youtube.com/watch?v=eChfrms3Dis&t=10s...

Omdat niet alle sympathisanten aanwezig konden zijn op de nieuwjaarsreceptie, herwerkte Jan Huib Nas zijn speech tot een vlog. In dit eerste deel breekt hij een lans voor 'goede politiek' en bezingt hij de 'Lof der Saaiheid'. https://www.youtube.com/watch?v=qhywnBwWd7s&list=PLi8x-zWfr0LyyRG5vx-Fgr5stJ2HpKBLw&index=16...