Jan Huib Nas

Een terugblik op 5 jaar bestuur

December 2023. We staan op de drempel van een nieuw jaar. Een jaar boordevol verkiezingen. Voor de provincie, voor Vlaanderen, voor België, voor Europa en voor een nieuwe Amerikaanse president – al mogen wij met die laatste verkiezingen niet meedoen – en natuurlijk ook voor de gemeente Lede.

December is een maand om vooruit te kijken, maar ook om terug te blikken op de afgelopen jaren. Jaren waarin De Coöperatie deel uitmaakte van het gemeentebestuur. Hebben wij al onze plannen kunnen waarmaken? Neen. Maar als ik kijk naar de lijst met wat we wel realiseerden, dan ben ik tevreden.

De Coöperatie is is een sociaal geëngageerde beweging die in 2018 is opgericht om de gemeenschap in Lede op een positieve manier te veranderen en te versterken. Onze visie is gebaseerd op vier belangrijke principes: creativiteit, samen werken, zorgzaamheid en rechtvaardigheid.


Creativiteit

Je kunt niet terugkijken op de afgelopen 5 jaar zonder stil te staan bij de nieuwe uitdagingen die op ons afkwamen. De coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis wogen ook op het lokaal beleid. Al deze uitdagingen vragen om nieuwe oplossingen. Creativiteit is essentieel om deze nieuwe oplossingen te vinden en door te voeren.

Niet nieuw, maar wel een blijvende uitdaging is het uittekenen van een duurzaam en ecologisch verantwoord beleid op lokaal niveau, om het landelijk karakter van Lede te beschermen en te bewaren.

 • We plaatsten zonnepanelen op verschillende gebouwen van de gemeente.
 • De straatverlichting wordt stelselmatig omgezet naar LED verlichting.
 • In Lede staan twee deelauto’s als voorbode van volwaardige Hoppinpunten.
 • Er is voor het eerst een schepen van dierenwelzijn
 • Lede werd verkozen tot bijenvriendelijkste gemeente
 • Er kwam een hondenweide in het park van Mesen
 • Het vuurwerk werd afgeschaft (en vervangen door een kermissubsidie voor de verschillende deelgemeentes).

Politiek is meer dan alleen vergaderen. Daarom willen wij ook simpelweg de handen uit de mouwen steken en actief samen werken. We hebben mee bomen geplant voor Natuurpunt, een eigen boomplantactie op poten gezet, en Kerstboominzamelactie gehouden, en – onlangs nog – een bloembollenactie, en we hebben verschillende malen deelgenomen aan de World Cleanup Day.

rechtvaardigheid
Rechtvaardigheid

De Coöperatie staat voor een rechtvaardige behandeling van alle Ledenaars. En daarmee bedoelen wij álle mensen die in Lede wonen. Wij willen alle Ledenaars op een positieve manier laten samenleven, waarbij iedereen zijn deel bijdraagt, en iedereen de nodige zorg krijgt.

Rechtvaardigheid gaat ook over een eerlijk gebruik van de openbare weg, waarbij voetgangers, met of zonder buggy of rollator en fietsers even gemakkelijk gebruik kunnen maken van de weg, als automobilisten. Omdat wij even zorgzaam willen omgaan met de zwakke, als met de andere weggebruikers.

 • Er kwamen verschillende fietsstraten en éénrichtingsstraten bij.
 • We legden verschillende nieuwe voet- en fietspaden aan.
 • Het personeel kreeg fietsen, waardoor er zeer veel parkeerplaatsen vrij kwamen in het centrum van Lede.
 • De oprit van het de sporthal/jeugdhuis Bidong werd verbreed.
 • Het kruispunt aan de Ommegang werd heraangelegd.
 • Het eerste Hoppinpunt van de vervoersregio werd geopend aan Ariadne.
zorgzaamheid
Zorgzaamheid

Zorgzaamheid is een term die verschillende ladingen dekt. In de eerste plaats willen wij ons samen met de inwoners inzetten voor Lede zelf én voor alle Ledenaars. We willen een gemeente waar iedereen meetelt. Ook diegenen die ons het hardst nodig hebben: de jongeren, de ouderen en de mensen die maar met moeite rond komen.

Maar zorgzaamheid gaat ook over milieu en klimaat. Wij willen zorgzaam omgaan met het groen in Lede. Rekening houdend met het stijgend aantal inwoners, het gewestplan, veranderende gezinssituaties en de nood aan meer sociale woningen.

Ten derde gaat zorgzaamheid over de organisatie van de gemeente zelf. Zorgvuldig omgaan met de begroting, met de eigendommen van de gemeente en met het personeel van de gemeente. Omdat de medewerkers van de gemeente uiteindelijk diegenen zijn, die zorgzaam moeten omgaan met de Ledenaars.

 • De medewerkers van het OCMW en de dienst burgerzaken verhuisden naar Het Burgerhuis.
 • De site van het oude rusthuis werd opgekuist en binnenkort verrijst daar Villa Felix, waar de gemeentelijke kinderopvang, de kunstacademie, een kleuterschool, het Huis van het Kind en Kind&Gezin een betere thuis zullen vinden.
 • Er kwam een nieuwe gebruiksvriendelijke website.
 • Onder impuls van vooral Daisy en Johan kwam er een welzijnsraad. De deelkast aan het rusthuis is een van de eerste verwezenlijkingen van deze raad.
 • De heropstart van Jeugdhuis Bidong is vooral de verdienste van de jeugd zelf, maar als lid van de meerderheid mochten wij dit project ondersteunen.
 • De gemeente verdiende enkele labels die de zorgzaamheid van het beleid in de verf zetten. Zo werd Lede een dementievriendelijke gemeente en een pleegzorggemeente.
 • In het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (de politieke vergadering achter het OCMW) verzetten Daisy, Johan, Erik en Paul bergen werk. Dit leidde onder andere tot een draaiboek met richtlijnen sociale dienst. Zo hebben de maatschappelijk werkers een veel steviger houvast bij het beoordelen van dossiers.
 • Iedere burger die dit wenst, kan gaan eten in het sociaal restaurant en in Babbelonië kunnen anderstaligen hun Nederlands oefenen met Nederlandstalige vrijwilligers.
 • De opvang van Oekraïense vluchtelingen verliep over het algemeen goed.
 • Er kwam een partijoverschrijdende werkgroep menstruatiearmoede.
 • Verder waren medewerkers van de gemeente initiatiefnemers van kleine maar belangrijke projecten zoals: digipunt, Op Wielekes en het Repair Café.
 • We hebben de belangrijkste stappen gezet om een aantal sociale seniorenflats en een lokaal dienstencentrum te laten verrijzen. De bouw van sociale woningen start binnenkort ook in Oordegem en in de Rammelstraat. Zo zetten we een grote stap in de richting van het streefcijfer dat Vlaanderen ons oplegt.

En omdat de politiek niet alles alleen kan oplossen, schenken wij jaar na jaar onze lidgelden aan Leedse verenigingen die mee de handen uit de mouwen steken om onze gemeenschap te versterken. Zo schonken wij geld aan: de Welzijnsschakel, de Voedselbank, Op Wielekes, Repair Café en Jeugdhuis Bidong en hebben wij onze eigen gele-zakkenactie op poten gezet.


Samen werken

Bij De Coöperatie is er absoluut niemand die gelooft dat wij al het bovenstaande alleen hebben bereikt. Wij werkten 5 jaar lang samen met de andere partijen, zowel binnen als buiten de meerderheid; partijen die soms andere ideeën en andere prioriteiten hadden. Dat is niet erg. Dat is de essentie van een Westerse democratie. Wij zullen ook in de toekomst met die andere partijen in overleg gaan, om onze plannen zo goed mogelijk vorm te geven.

Maar zelfs na politiek overleg zijn we er nog niet. Wij zijn ervan overtuigd dat wij onze plannen maar kunnen realiseren, wanneer de andere 19.000 Ledenaars samen met ons mee de handen uit de mouwen steken om de samenleving te versterken. Daarom reiken wij de hand en willen wij de participatie en inspraak verder verhogen.

 • We stelden een kermisreglement op, waarin de deelgemeentes gebruik kunnen maken van een burgerbudget.
 • We voorzagen burgerbudgetten voor het terugdringen van de CO2-uitstoot.
 • We stelden met deze meerderheid een beleidsplan op, dat ontstond in samenwerking met het gemeentepersoneel
 • Je kunt de gemeenteraad niet alleen in het gemeentehuis volgen, maar ook via de livestream.

Daarnaast doen we we maandelijks huis-aan-huisbezoeken, en 4 of 5 maal per jaar Denk-je-mee’s, om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van hoe 19.000 Ledenaars de toekomst van Lede zien.


Dus …

Om vooruit te kunnen kijken, moet je je klassiekers en je geschiedenis kennen. In dit geval de recente geschiedenis van de afgelopen 5 jaar. En die geeft mij vertrouwen. Veel vertrouwen. Het werk is niet af, maar de stappen die we gezet hebben, en de paden die we zijn ingeslagen zijn belangrijk. Een fundament waarop we verder kunnen bouwen.

 

 

 Wil je op de hoogte blijven van mijn plannen voor morgen of overmorgen? Of misschien zelfs die van vandaag? Schrijf je in op mijn Nasbrief.