De Coöperatie: een beweging die de gemeente Lede verfrist en versterkt

Op vrijdag 29 september lanceerden wij met De Coöperatie de campagne die ons zal leiden naar de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024, vandaag over 377 dagen. Deze lancering draaide nog niet om namen. Het ging om een nieuw logo, een nieuwe website, een promotiefilm en vooral om inhoud.

Maar vooraleer in te gaan op die inhoud wil ik alvast twee vragen beantwoorden. Vragen die ik mezelf de afgelopen weken regelmatig stelde, en die ik ook vandaag en de komende dagen zeker verwacht.

Voorafgaande vragen

De eerste vraag is: “Waarom beginnen jullie nu al aan jullie campagne?” Daar is een vrij simpele uitleg voor. In het voorjaar van 2024 organiseren we in België nationale en regionale verkiezingen. Verkiezingen waarvoor de grote nationale partijen binnenkort volop campagne zullen voeren. Campagnes waar een gemeentelijke beweging als De Coöperatie niet tegenop kan. Na die verkiezingen rest er weinig tijd. Wij wilden dus absoluut al naar buiten komen, voor de nationale campagnes van start zouden gaan.

De tweede vraag: “Jullie zitten in het bestuur in Lede. Kunnen jullie niet beter verder besturen dan campagne voeren?” Een terechte bekommernis. Ons voordeel is hier dat we een kleine partij met veel enthousiastelingen zijn. Franky blijft zich volop inzetten in het college van burgemeester en schepenen, en Johan zal ten volle zijn rol als gemeenteraadslid blijven spelen. Daarnaast zullen onze 3 mensen bij het OCMW: Daisy, Erik en Paul ook voor 100% actief blijven.

Maar dáárnaast hebben wij nog veel mensen. Mensen die maar wat graag hun handen uit de mouwen steken om De Coöperatie verder uit te bouwen, en verder op de kaart te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat we campagne en bestuur met een goede taakverdeling perfect zullen kunnen combineren.

De Blöb is van ons

“De koers is van ons” is een slogan van een van de nationale kranten. Awel: “De blöb is van ons”. De afgelopen weken dook de blöb her en der in Lede op. In kleur, in het wit. In het groot, in het klein. Met of zonder peilen. Dit alles als opwarming om jouw nieuwsgierigheid te prikkelen. En sinds vrijdag is de blöb ons nieuwe logo. Een logo dat onze beweging symboliseert, onze manier van werken, onze overtuigingen, maar ook onze inhoud:

D­e Coöperatie is is een sociaal geëngageerde beweging die is opgericht om de gemeenschap in Lede op een positieve manier te veranderen en te versterken. Wij willen dat Lede tolerant, gezond en rechtvaardig is.

Onze visie is niet gebonden aan één ideologie, maar gebaseerd op vier belangrijke principes: creativiteit, samen werken, zorgzaamheid en rechtvaardigheid.

Creativiteit

Je kan het horen in onze promofilm. De politiek is vandaag complex geworden. Nieuwe uitdagingen kwamen op ons af. De coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis wogen ook op het lokaal beleid. Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe oplossingen. Creativiteit is essentieel om deze nieuwe oplossingen te vinden en door te voeren. Dan is het nuttig om een professioneel artiest in de buurt te hebben … of iemand met gezond boerenverstand.

Rechtvaardigheid

De Coöperatie staat voor een rechtvaardige behandeling van alle Ledenaars. En daarmee bedoel ik álle mensen die in Lede wonen. Dan heb ik het over mensen die geboren en getogen zijn in Lede of in een van onze andere deelgemeentes. Maar ik heb het ook over de jongeman uit Serskamp die hier een levenspartner vindt en hier komt wonen.

Dan heb ik het over een verdwaalde Hollander die uit Brussel komt aanspoelen, dan heb ik het over de Oekraïners die de oorlog ontvluchten, én dan heb ik het over Syriërs, die eveneens een oorlog ontvluchtten.

Al die mensen hier op een positieve manier laten samenleven, waarbij iedereen zijn deel bijdraagt, en iedereen de nodige zorg krijgt, is een uitdaging die voor ons bij De Coöperatie centraal staat.

Zorgzaamheid

Zorgzaamheid is een term die verschillende ladingen dekt. In de eerste plaats willen wij ons samen met de inwoners inzetten voor Lede zelf én voor alle Ledenaars. We willen een gemeente waar iedereen meetelt. Ook diegenen die ons het hardst nodig hebben: de jongeren, de ouderen en de mensen die maar met moeite rond komen.

Maar zorgzaamheid gaat ook over milieu en klimaat. Wij willen zorgzaam omgaan met het groen in Lede. Al kun je ons hier bij de realo’s rekenen, de realisten. Wij van De Coöperatie beseffen zeer goed dat er ieder jaar +/- 100 nieuwe inwoners bijkomen in Lede. Dat is niet omdat wij politici alles op alles zetten om onze pree te verhogen. Dat heeft simpelweg met het station te maken, waar 2x per uur een trein passeert die de mensen rechtstreeks naar hun werk in Brussel of naar Gent voert.

Daarnaast hebben wij ook respect voor het gewestplan. Een stuk bouwgrond is nu eenmaal een stuk bouwgrond. Wanneer een Ledenaar door hard werken wat geld heeft gespaard om een stuk bouwgrond te kopen voor zijn kinderen, zijn wij niet diegenen die zeggen: “hola. Vanaf nu mag je hier niet meer bouwen.”

Een derde uitdaging gaat over gezinssituaties. Vroeger woonden de meeste mensen samen in een gezin van vader, moeder en twee of meer kinderen. Vandaag zijn er veel éénoudergezinnen en alleenstaanden.

Met die 3 elementen willen en moeten wij rekening houden: de aantrekkingskracht van Lede voor nieuwe inwoners, het gewestplan en de woonbehoefte.

Wie woonbehoefte zegt, zegt sociale woningen. Vlaanderen legt iedere gemeente cijfers op: zoveel sociale woningen moet je bouwen. Lede bungelde lange tijd aan de staart van het Vlaamse peloton, maar tijdens deze legislatuur hebben we een inhaalbeweging ingezet. We zijn nog niet waar we moeten zijn, maar wij willen de weg om het Sociaal Bindend Objectief van Vlaanderen te bereiken, verder blijven bewandelen. Niet om te kunnen zeggen dat we nu de eerste van de klas zijn, maar om die mensen te helpen die op een wachtlijst voor een sociale staan.

Zorgzaamheid betekent ook: zorgvuldig omgaan met de eigendommen van de gemeente. De gronden en de gebouwen. Onze gemeente bezit meer gronden en gebouwen dan je op het eerste zicht zou denken. Die mogen we nooit zomaar verkopen om de begroting te doen kloppen. Gemeentelijke gronden en gebouwen zijn een ideaal middel om de zorgzaamheid voor mensen en klimaat te versterken.
En die eigendommen kun je maar 1x gebruiken.

Tot slot zou ik het voor dit luik zorgzaamheid over de begroting willen hebben. “Zorg voor een schatkist waar ook je opvolgers iets aan hebben”, zeiden wij in 2018. En daar staan wij nog steeds achter. Dit bestuur heeft veel uitgegeven. Dit bestuur heeft vooral veel geïnvesteerd. Projecten als Villa Felix en de sociale seniorenflats kosten geld. Maar ze brengen vooral ook op. Comfort en levenskwaliteit voor al die jongeren en ouderen van vandaag en morgen, die daarvan kunnen profiteren.

Samen werken

De Coöperatie heeft veel plannen. Maar dat kunnen wij niet alleen. Wij geloven misschien stiekem dat wij de grootste partij van Lede kunnen worden, maar niemand bij ons gelooft dat wij 15 van de 25 zetels gaan halen in de gemeenteraad. Wij zullen dus moeten samenwerken met andere partijen. Partijen die soms andere ideeën en andere prioriteiten hebben. Dat is niet erg. Dat is de essentie van een Westerse democratie. Wij zullen met die andere partijen in overleg gaan om onze plannen zo goed mogelijk vorm te geven.

Maar zelfs na politiek overleg zijn we er nog niet. Ik ben ervan overtuigd dat veel onvrede over de politiek en over politici voortkomt uit een overschatting van onze macht. Potici kunnen niet zoveel zonder niet-politici. Wij zijn ervan overtuigd dat wij onze plannen maar kunnen realiseren wanneer de andere 19.000 Ledenaars samen met ons mee de handen uit de mouwen steken om de samenleving te versterken. Daarom reiken wij de hand.

Door bij de mensen langs te gaan tijdens onze maandelijkse huis-aan-huisbezoeken, door de Denk-je-mee’s, waarbij we je geregeld uitnodigen om rond bepaalde thema’s te praten, en door acties buiten de politiek op te zetten, zoals onze gele-zakkenactie en onze boomplantactie. Acties waarbij we mensen van buiten onze beweging mee betrekken bij ons werk.

Besluit

Kortom. Onze vier belangrijke principes: creativiteit, rechtvaardigheid, zorgzaamheid en samen werken zijn geen holle slogans. Ze dekken een lading.

Aan de hand van die vier principes willen wij verder beleid maken voor de zwakke weggebruikers, wij willen zorgzaam omgaan met met al diegenen die ons nodig hebben. Wij willen het landelijk karakter van Lede bewaren en wij willen dat doen door de inwoners meer bij de politiek te betrekken.

Nog 380 dagen besturen voor Daisy, Franky, Johan, Erik en Paul en nog 380 voor al onze andere Coöperanten om 19.000 Ledenaars te overtuigen om op 13 oktober naar het stembureau te gaan. En om 19.000 Ledenaars te vertellen waar De Coöperatie voor staat. Ik wil niet meemakan dat er op 12 oktober 2024 nog één Ledenaar is die niet weet waar De Coöperatie voor staat.

Een uitdaging waar ik met veel plezier en veel vertrouwen naar uitkijk.Wil je op de hoogte blijven van mijn plannen voor morgen of overmorgen? Of misschien zelfs die van vandaag? Schrijf je in op mijn Nasbrief.