Ah zo! Dus wij bouwen het Park van Mesen vol?

In het parkWat vooraf ging

In 2020 al nam het gemeentebestuur de beslissing om in de nabijheid van het woonzorgcentrum 22 sociale seniorenflats te bouwen. Een mooi plan waar De Coöperatie achter staat. De laatste weken kwam de discussie terug op gang. Op zo’n moment is zeer fijn om te lezen hoeveel Ledenaars achter dit project staan. Voor al diegenen die het dossier niet in detail volgden, wil ik graag nog eens het een en ander op een rij zetten.

De discussie startte deze vakantie met de vraag: vind jij het ok als de gemeente Lede het Park van Mesen volbouwt met 22 sociale woningen? Deze vraag is behoorlijk tendentieus geformuleerd en schreeuwt om nuancering. Die volgt straks.

En wat daaraan vooraf ging

Eerst een voorafgaande vraag. Heb jij er problemen mee dat er een woonzorgcentrum (rusthuis) op het domein van Mesen staat? Ik stel de vraag omdat het woonzorgcentrum daar niet altijd stond. Het ging open in 2015. Voordien was die grond een onderdeel van de groene long van Lede. De beslissing om dat woonzorgcentrum te bouwen, werd genomen door een bestuur van CD&V en liberalen. Wij zaten toen niet in de meerderheid, maar ik vond dat toen – en vind dit nog steeds – een prima beslissing.

Senioren die in een rusthuis wonen hebben vroeger jarenlang bijgedragen aan de samenleving. Zij hebben daar actief aan deelgenomen en met hun generatiegenoten de handen in elkaar geslagen om onze samenleving te versterken. Dan vind ik het maar rechtvaardig dat wij zorgzaam met onze senioren omgaan, en hen – op hun oude dag – een warme opvang bezorgen, liefst niet te druk, en liefst in het groen.
Een prima beslissing dus van de toenmalige meerderheid.

Vanuit diezelfde gedachte – de rechtvaardigheid om zorgzaam om te gaan met mensen die vroeger de handen uit de mouwen staken om onze samenleving te verbeteren – vind ik het dan ook zeer logisch, om deze seniorensite uit te bouwen met flats voor senioren die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die nog niet in aanmerking komen voor een plaats in het rusthuis zelf. Plus een lokaal dienstencentrum, waar alle senioren die nood hebben aan ontspanning of activiteiten, overdag terecht kunnen

Kiezen is verliezen

Ik ben een links politicus. Ik zou dus zeer graag zien dat de overheid sterk en rijk genoeg is, om iedere senior in Lede namens de overheid een mooie rustige thuis te bieden op zijn/haar oude dag. Maar dat geld is er niet. En om de belastingen te verhogen is in Lede geen draagvlak. Daarom moeten we keuzes maken. Dan kijken wij bij De Coöperatie in eerste instantie naar de senioren die ons het hardst nodig hebben, en kiezen wij voor sociale seniorenflats.

Zo kom ik terug op de vraag ‘vind jij het ok als de gemeente Lede het Park van Mesen volbouwt met 22 sociale woningen?‘ Ik beloofde nuancering, en die krijg je.

  1. Er komen sociale seniorenflats in het domein van Mesen, op een grasveld tussen kasteelmuur en boerderij, waar vroeger ook een gebouw stond, namelijk de oostelijke vleugel van het gesticht van Mesen. Dus niet in de parkzone. Wanneer je het woord ‘domein’ vervangt door het woord ‘park’, wek je – al dan niet bewust – de indruk, dat er bomen moeten sneuvelen.
  2. Het domein wordt niet volgebouwd. 22 sociale seniorenflats en een lokaal dienstencentrum voor alle senioren nemen plaats in, maar daarvoor, daarnaast en daarachter is zeker nog plaats over.
  3. De sociale seniorenflats zouden voor iedereen zijn die in aanmerking komt voor een sociale woning. Bizar. Ik ben naar Lebbeke geweest om te kijken naar de sociale seniorenflats die dezelfde sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek daar bouwde. De gemiddelde leeftijd van de bewoners leek verdacht veel op … de gemiddelde leeftijd van bewoners van seniorenflats.
En dan.
  1. Vlaanderen legt iedere gemeente een Sociaal Bindend Objectief (SBO) op. Dit cijfer bepaalt het aantal sociale woningen dat een gemeente moet hebben, op basis van het aantal inwoners. Dat objectief haalden we vroeger nooit. We bleven er zeer ver vanaf. Het huidige bestuur startte met een inhaalbeweging. De inhaalbeweging was te groot om in één bestuursperiode te overbruggen. Maar dit bestuur – met De Coöperatie – maakt er eindelijk werk van om te doen wat Vlaanderen verlangt, en om te doen wat al die mensen die recht hebben op een sociale woning verlangen. Deze sociale seniorenflats vormen daar een volwaardig onderdeel van.
  2. Wij zagen deze sociale seniorenflats liever in de hoek van het park, waar nu de boomgaard is. Maar de argumenten om de woningen op de huidige plaats te bouwen (nabijheid en directe verbinding met het woonzorgcentrum, met keuken, verpleging, …) wogen voor ons zwaar genoeg, om ons achter dit compromis te scharen.
  3. De afspraak met de sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek zorgt ervoor dat de gemeente de kost voor deze sociale seniorenflats niet alleen moet dragen. Dat scheelt een hoop in de portemonnee.
  4. En wat Villa Felix betreft: natuurlijk hadden daar ook sociale seniorenflats kunnen staan, al hadden verpleegsters en catering dan wel het zebrapad moeten nemen. Maar de huidige invulling van Villa Felix, met Kunstacademie, kinderopvang, Huis van het Kind, Kind & Gezin en kleuterschool op die site, in combinatie met de sociale seniorenflats aan de andere kant van het rusthuis, vind ik een veel sterkere totaaloplossing.
Tot slot.

De Coöperatie wil op een positieve manier aan politiek doen. Ik probeer echt iedere politieke vraag vanuit een positieve hoek te bekijken. Maar wanneer gelijke mogelijkheden voor die mensen die ons het hardst nodig hebben in het gedrang komen, word ik lastig. En schrijf ik al eens een minder positieve blog.Wil je op de hoogte blijven van mijn plannen voor morgen of overmorgen? Of misschien zelfs die van vandaag? Schrijf je in op mijn Nasbrief.