De blogger

Op naar het label ‘kindvriendelijke gemeente’?

De overgang van oudjaar naar nieuwjaar is een periode van bezinning. Nadenken over wat is, en wat niet zou mogen zijn (*). In mijn geval is dat (deels) nadenken over de rol die De Coöperatie speelt in het huidige Leedse politieke landschap.

Terugblik

De Coöperatie maakt sinds 2 jaar deel uit van de meerderheid. In het eerste jaar schreven wij samen met onze coalitiepartners CD&V en Groen aan een mooi en ambitieus beleidsplan. In het tweede jaar startten wij met de uitvoering van dit beleidsplan, … totdat we de planning enigszins moesten aanpassen.

Wij betaalden de afgelopen 2 jaar – net als anderen – leergeld. Menselijk, zolang je leert uit je fouten. Maar 2021 wordt het jaar waarin we met De Coöperatie een versnelling hoger willen schakelen. Het jaar waarin we samen met de coalitiepartners stelselmatig willen werken aan de doelstellingen uit het beleidsplan.

Kindvriendelijke gemeente

En daarvoor hebben we een kapstok gevonden. Op dit moment dragen 26 steden/gemeenten in Vlaanderen het label ‘kindvriendelijke gemeente‘. De Coöperatie wil ervoor ijveren om bij de volgende ronde in 2022, dit label voor Lede binnen te halen.

Door dit label als kapstok te gebruiken, kunnen wij als Coöperatie terug naar onze basis: de 5 pijlers. We kunnen beslissingen kaderen binnen een lange termijnvisie, niet alleen op het Lede van vandaag, maar ook op dat van onze kinderen in 2030 en onze kleinkinderen in 2050. Bovendien gaat het label kindvriendelijke gemeente niet enkel over scholen en speelpleinen, maar ook over milieu, verkeersveiligheid en ruimtelijke ordening… Door deze beslissingen te groeperen, werken wij aan onze 2e pijler: coherentie van beslissingen. Om dit label te bekomen, zullen wij veel moeten overleggen, met gemeentepersoneel, met leerkrachten, met specialisten, en – vooral – met onze jeugd. Zo komt onze derde pijler – gebruik van expertise – in het vizier. Wij zijn ook vast van plan om je regelmatig op de hoogte te houden van de vorderingen van dit project: communicatie, onze 4e pijler. Onze 5e pijler gaat over het belang van een evenwichtige begroting.

Toekomst

Maar ook voor de coalitie als geheel zie ik hier mogelijkheden. 2020 was het jaar van de onvoorziene omstandigheden. COVID-19 was daar een van, maar ook van het domein Putbos en de Brede School was aan het begin van de legislatuur nog geen sprake. Het zou me sterk verbazen, mocht 2021 even veel verrassingen in petto hebben. Daarom verwacht ik, dat we met deze coalitie kunnen terugkeren naar de essentie: het beleidsplan. Een plan waar we samen veel tijd aan besteedden en waar we allemaal achter staan. En laat nu net dit beleidsplan enorm veel kiemen bevatten, om aan de voorwaarden voor het label kindvriendelijke gemeente te voldoen.

Ik kijk dus enorm uit naar de lente. Een periode waarin velen onder ons gevaccineerd zullen worden, en een periode waarin de kiemen voor een kindvriendelijke gemeente tot bloei kunnen komen.

Wordt vervolgd …

(*) vrij naar ‘What Is and What Should Never Be‘ een song van Led Zeppelin.Wil je op de hoogte blijven van mijn plannen voor morgen of overmorgen? Of misschien zelfs die van vandaag? Schrijf je in op mijn Nasbrief.