De Coöperatie is een … coöperatie

Partijen hebben soms de neiging om van naam te veranderen. Wij niet, en daar is een goede reden voor. De naam De Coöperatie vertelt niet alleen wat we doen, maar vooral ook hoe we het doen.
En dat willen we graag zo houden.

   

 

 

 

 

 

 

 

“ Een coöperatie is een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke economische, sociale of culturele behoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren.”
(bron: KULeuven)

 

 

 

 

 

 

 

 

De Internationale Coöperatieve Alliantie heeft zeven leidende principes geformuleerd, die elke coöperatie idealiter zou moeten volgen om deze waarden in praktijk te brengen:

  1. Vrijwillig en open lidmaatschap
  2. Democratische controle door de leden
  3. Economische participatie door de leden
  4. Autonomie en onafhankelijkheid
  5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
  6. Samenwerking tussen coöperaties
  7. Aandacht voor de gemeenschap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wil je op de hoogte blijven van mijn plannen voor morgen of overmorgen? Of misschien zelfs die van vandaag? Schrijf je in op mijn Nasbrief.