wensen_1

Mijn best mogelijke wensen

wensen_2

Graag wil ik je – in deze eerste Nasbrief van het nieuwe jaar – het allerbeste wensen voor 2023. En met dat allerbeste bedoel ik:

  • een aantal zaken waar ik bij kan helpen,
  • maar vooral een heleboel zaken waar ik geen invloed op heb.

Ook de macht van een politicus is immers beperkt.

En vanuit deze beperking zou ik mijn wensen graag enten op die van al mijn kompanen van De Coöperatie:

Die wens begint met een mokerslag: ‘oorlogen die naar de onderhandelingstafel verdwijnen‘, en toch… In deze tekst is iedere nieuwe zin belangrijker dan de vorige.

     Een 2023 waarin oorlogen naar de onderhandelingstafel verhuizen …

De eerste uitleg is simpel. De oorlog in Europa, tussen Rusland en Oekraïne, verraste ons volkomen, ook al waren alle tekenen aanwezig. maar daarnaast woeden nog zo veel (burger)oorlogen. In Afghanistan, Syrië, Jemen, het oosten van Congo, … om maar enkele gebieden te noemen. Elk van die oorlogen kent een veelvoud aan verliezers. En die verliezen kunnen we enkel verminderen, wanneer oorlogen naar de onderhandelingstafel verhuizen.

Maar ook in een engere betekenis geldt deze wens. In de politiek, in het professionele en in ons privéleven. Wij hebben in België het geluk dat we goed onderwijs genieten en dat we mogen zeggen wat we denken, zolang we dit correct formuleren. Laat ons deze mogelijkheden gebruiken.

Ik wens mijn collega-partijvoorzitters toe om elkaar constructief te benaderen en om genoeg afstand te bewaren tot regeringen en colleges. Ik wens mijn baas, mijn collega’s en mijn leerlingen toe om de middelen te gebruiken die mij kunnen bijsturen, en ik wens mijn vrouw de blijvende kracht toe om mij tot de orde te roepen, wanneer ik meer klink als een priester dan als een politicus.

     Een 2023 waarin de elektriciteitsprijzen dalen …

Met de energieprijzen is iets bizars aan de hand. De oorlog in Oekraïne was de oorzaak van de prijsstijging, maar is al lang niet meer de reden. Energiebeleid is een van de zeldzame domeinen waar het Europese niveau tot nu toe faalde. Maar ook op nationaal niveau hebben wij in het verleden de energievoorzieningen te gemakkelijk uitbesteed aan de privésector. Daarvan dragen wij nu de gevolgen. Ik wens de verschillende overheden in Europa en in dit land dus de moed toe om deze klok terug te draaien en het energieheft terug in eigen handen te nemen.

Maar jij en ik kunnen ook een wezenlijke bijdrage leveren. De Groenen zijn om dit moment een favoriete schietschijf voor velen, maar het uitgangspunt dat iedere kilowatt die niet gebruikt wordt, de goedkoopste kilowatt is voor ons en voor onze omgeving, is en blijft een terecht uitgangspunt.

     Een 2023 waarin het klimaat minder opwarmt …

En zo komen we bij de klimaatopwarming. Oudjaar konden we ongeveer vieren in onze zwembroek. Dat kan toeval zijn, maar wie gelooft dat nog? Als plaatselijk politicus breek ik mij dikwijls het hoofd over de vraag welke maatregelen wij op gemeentelijk niveau kunnen nemen om deze opwarming te beperken.

Andere bestuursniveaus hebben andere middelen, maar de zonnepanelen op de verschillende gemeentelijke gebouwen, het energiezuiniger maken van diezelfde gebouwen en de overgang naar straatlantaarns met ledverlichting zijn toch al enkele belangrijke stappen die wij de afgelopen jaren zetten. Verdere stappen blijven, ook tot ver na de verkiezingen van 2024, noodzakelijk.

     Een 2023 waarin straten begaanbaar zijn …

Lap. Het zijn bijna verkiezingen zeker? Half Lede ligt open. In lang vervlogen tijden – zo’n 4 jaar geleden – toen ik nog niet in de politiek zat, vroeg ik mij ook af waarom grote infrastructuurwerken altijd vlak voor de verkiezingen gebeurden.

Ondertussen weet ik beter, maar ik ben er 100% zeker van dat ik jou niet kan overtuigen van de weg die een dossier aflegt (langs hogere overheden, adviesraden, gemeenteraadscommissies, …) voordat je kunt beginnen uitvoeren. Ik zal die moeite dus niet doen.

Wat ik je wel toewens is dat je je binnenkort comfortabeler en veiliger langs allerlei Leedse wegen kunt voortbewegen.

     Een 2023 waarin een zekere mildheid over ons neerdaalt. Mildheid voor onszelf en voor onze naasten.

Ik weet niet niet hoe jij het ervaart, maar ik vind dat onze samenleving harder en harder wordt. Natuurlijk zamelen we massaal geld in tijdens de warmste week, of voor de slachtoffers van de waterbom in Pepinster, maar ondertussen hebben we ook nog altijd buren, gezinsleden, leerlingen, …

Laat ik beginnen met het slechte nieuws. Onze schepen Franky maakt soms fouten. Ons gemeenteraadslid Johan doet dat soms ook. Ook Daisy en Erik in het Bijzonder Comite voor de Sociale Dienst maken soms fouten. En Paul, die vanaf januari toetreedt tot dat BCSD zal dat ook doen. En zij mogen dat allemaal van mij! Zolang het er niet te veel, en niet te vaak dezelfde fouten zijn. Fouten zijn de motor voor iedere vooruitgang.

De reden is simpel. Ik, Jan, ben als voorzitter ook niet zonder fouten en het kost mij al genoeg moeite om dat van mezelf te aanvaarden. Waarom zou ik dan niet gewoon focussen op al de kwaliteiten van mijn medecoöperanten.

Daarom ik wens al mijn collega’s van De Coöperatie en mezelf even veel energie als de afgelopen jaren toe om ons ook in 2023 vol overtuiging voor jou in te zetten.

     Tot slot

Tot slot wens ik jou een 2023 toe waarin je fouten mag en durft te maken, en waarin je naasten dit aanvaarden. Net zoals jij de fouten van je naasten accepteert en eventueel uitpraat. Bij een goede pint in een van de steeds schaarsere cafés die Lede nog rijk is, of elders.

 

wensen_3

JanWil je op de hoogte blijven van mijn plannen voor morgen of overmorgen? Of misschien zelfs die van vandaag? Schrijf je in op mijn Nasbrief.