Een doorstart voor de werkgroep kerkenbeleidsplan

Sint-Bavokerk Wanzele

Het gemeentebestuur stelde een nieuwe ‘werkgroep kerkenbeleidsplan’ samen. In de werkgroep zitten medewerkers van de kerkfabrieken en de parochie, politici van alle fracties en enkele betrokkenen.

Zo zetel ik in de werkgroep omdat ik met de 11 november vriendenkring Wanzele nauw betrokken was bij de vroegere plannen voor de kerk van Wanzele. De groep wordt begeleid door een medewerker van Parcum. Het doel is om het huidige kerkenbeleidsplan te actualiseren en de toekomst voor te bereiden.

Wat is een kerkenbeleidsplan?

Sint-Martinuskerk Lede

een kerkenbeleidsplan is een document waarin een lokaal gedragen langetermijnvisie is neergeschreven voor alle gebouwen, bestemd voor de eredienst op het grondgebied van de gemeente. Eerst moet het bisdom deze visie goedkeuren, daarna de gemeente.

Een kerkenbeleidsplan bevat de volgende rubrieken:

 1. een beschrijving van de kerken
  (is het gebouw historisch belangrijk? Is het in goede staat? Kun je er iets mee anders mee doen?)
 2. Wie is eigenaar van de kerk.
 3. Welke plaats neemt de kerk in in de dorpskern.
 4. Waarvoor wordt de kerk op dit moment gebruikt.
 5. Hoe vaak zal de kerk in de toekomst gebruikt worden voor de eredienst
  (dit is een inschatting)
 6. Wat willen we in de toekomst met het gebouw doen en hoe zullen we dat aanpakken
 7. Een overzicht van de huidige kosten voor behoud, beheer en restauratie.
 8. Een raming van de toekomstige kosten voor behoud, beheer en restauratie.

Het eerste kerkenbeleidsplan dateert van 2017. Het huidige (tweede) plan omvat de periode 2020-2025.

Wie zit in de werkgroep?

Sint-Martinuskerk Oordegem

De werkgroep staat onder leiding van burgemeester Geertrui Van De Velde en wordt begeleid door Bert Van der Veken van Parcum (vroeger CRKC). Zowel kerkfabriek als de parochies vaardigen een vertegenwoordiger af en van elke politieke fractie in de gemeenteraad zetelt een raadslid in de werkgroep. Daarnaast kan de de werkgroep ook beroep doen op specialisten.

Waarom juist nu een nieuwe werkgroep?

In een aantal kerken is het gebruik de laatste jaren geëvolueerd. Het aantal priesters, kosters, vrijwilligers en kerkgangers vermindert. Het aantal erediensten ook. De werkgroep verwerkt nu ook de resultaten van de overlegmomenten die plaatsvonden in verschillende parochies vlak voor corona uitbrak. Daarnaast bekijkt de werkgroep opnieuw de Heilige Machariuskerk in Papegem, die op grondgebied Lede ligt, maar die behoort tot het dekenaat Zottegem.

Wanneer rond de werkgroep af?

Sint-Pharaïldiskerk Smetlede

Voorlopig ligt er geen streefdatum vast, maar de werkgroep rondt haar werk waarschijnlijk eind 2023 af. Op dit moment bespreken de leden het huidige document, ze voegen de actuele cijfers in detail toe, ze starten enkele proefprojecten op en nemen de toekomstige financiën onder de loep.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen, suggesties of opmerkingen in verband met het kerkenbeleidsplan? Contacteer mij dan gerust op jan.huib.nas@de-cooperatie.be of op 0479 39 41 60. Je krijgt mijn antwoord op de vragen en opmerkingen waarop ik een antwoord heb. De rest geef ik door aan de werkgroep.

Sint-Denijskerk Impe

Sint Machariuskerk Papegem

 

 

 

 

 

Alle foto’s zijn afkomstig van de zeer boeiende website van Hubert TopkeWil je op de hoogte blijven van mijn plannen voor morgen of overmorgen? Of misschien zelfs die van vandaag? Schrijf je in op mijn Nasbrief.