voorzitter

De Coöperatie is een beweging. Maar wat is een beweging?

bewegingOnlangs kreeg ik van een bevriend politicus de vraag: ‘Jan, wat is nu eigenlijk het verschil tussen een partij en een beweging?’ Een terechte vraag die een duidelijk antwoord verdient. Je ziet in de politiek een evolutie van partijen naar bewegingen. En Marche van Emmanuel Macron in Frankrijk is misschien de bekendste beweging, maar in eigen land maakte Vooruit al de overstap en ook andere partijen denken er over na. De Coöperatie noemde zich vanaf het ontstaan een beweging.

Twee fenomenen spelen hier een rol:

De vaststelling dat alles politiek is, of met politiek te maken heeft, terwijl de politiek niet alles kan oplossen.

Alles in ons leven heeft met politiek te maken. Wanneer je op maandagochtend door het zwerfvuil stapt op weg naar je trein, is er een band met de politiek. Wanneer je ‘s ochtends stil staat in de file, is er een band met politiek. Wanneer je op de wachtlijst staat voor een sociale woning, is er een band met politiek. Wanneer de aarde opwarmt, is er een band met politiek.

Maar tegelijk kan politiek niet alles oplossen, of toch niet op hetzelfde moment. Genoeg volk op pad sturen om permanent al het zwerfvuil op te ruimen is onbetaalbaar. Genoeg wegen, fietspaden, voetpaden … aanleggen om iedereen vrij te laten rondrijden is onhaalbaar en vanuit ecologisch standpunt onwenselijk. En genoeg sociale woningen bouwen kost geld, maar vooral ook tijd.

Want politiek is keuzes maken, budgettaire, sociale en ecologische afwegingen maken en daardoor dus ook ook zaken niet realiseren.

Daarom voeren wij als beweging ook acties buiten de politiek. Ik noem als voorbeeld de gele zakkenactie, waarbij we met vrijwilligers vuilniszakken ophaalden. Deze zakken bezorgden we aan mensen met armoede-ervaring. Zij konden deze dan afgeven en de tegenwaarde op hun diftarrekening laten plaatsen. Daarnaast doen we regelmatig schenkingen aan verenigingen die zich inzetten voor mensen in (kans)armoede, en zetten we ons in in de strijd rond menstruatiearmoede. Bovendien schenken we elk jaar onze lidgelden weg aan verenigingen die zich inzetten voor onze maatschappij.

Een tweede fenomeen: jouw en mijn leven is niet meer zo rechtlijnig afgebakend als vroeger.

Weinig mensen gaan nog een leven lang naar dezelfde kerk, naar dezelfde sportvereniging, wonen hun hele leven in hetzelfde dorp, of zijn lid van dezelfde mutualiteit, vakbond of partij. Bij De Coöperatie ben je nog steeds welkom om levenslang lid te worden, maar bij onze beweging kun je ook een gedeelte van het traject afleggen, of meedenken over bepaalde onderwerpen (zwerfvuil, rechten voor holebi’s, G-sport, …). Ook wanneer je geen lid bent, maar wel een mening hebt over de besproken onderwerpen.
Als beweging hechten wij ook veel belang aan de ideeën van andere partijen en bewegingen. De ander kan gelijk hebben (*). Wij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van beslissingen toeneemt, wanneer die door meer mensen of groepen van mensen gedragen wordt. Mensen van binnen de politiek, maar ook mensen van buiten de politiek. Ieder van ons heeft wel een specialiteit.

De Coöperatie maakt als kleine partner deel uit van de bestuursmeerderheid. Wij zijn halverwege deze bestuursperiode. We willen van jou graag weten hoe je de afgelopen drie jaren hebt ervaren. We willen luisteren naar je suggesties en je kritiek, en willen met je in debat gaan, indien we van mening verschillen. Aarzel dus niet om een van ons te contacteren, indien je je ideeën met ons wilt delen.

Het ligt niet in mijn aard om een lijstje met verwezenlijkingen van De Coöperatie te presenteren. ‘Ne zanger is een groep’, en ook politiek is een ploegsport. Ik ben zeer tevreden over de samenwerking met CD&V en onafhankelijk schepen Heestermans in de meerderheid. Ook Groen beschouw ik als een bondgenoot, aangezien zij meeschreven aan ons beleidsplan. En van de oppositie hoorde ik de laatste drie jaar zinvolle voorstellen, aanvullingen en kritiek op het gevoerde beleid.
Een eerste keer deel uitmaken van de meerderheid is altijd spannend. Maar we zijn ervan overtuigd dat we de afgelopen jaren, ondanks de uitzonderlijke crises, een fundament hebben gelegd voor wat komt:

  • Er is een welzijnsraad die het bestuur kan adviseren bij al wat met armoedebestrijding te maken heeft;
  • Op de plaats van het oude rusthuis zal een nieuw complex (met kinderopvang, kleuterschool en kunstacademie) verschijnen, waar onze jongeren en hun ouders veel plezier aan zullen beleven;
  • Verschillende straten zijn omgevormd tot fietsstraten;
  • De schoolomgevingen worden veiliger en
  • We bouwen aan een reeks sociale woningen.

 

En als ik zeg wij, bedoel ik niet De Coöperatie, maar het gemeentebestuur, want …

  • ‘Ne zanger is een groep’ (**)
  • en De Coöperatie is een beweging.

(*) Hans-Georg Gadamer
(**) Wannes Van de VeldeWil je op de hoogte blijven van mijn plannen voor morgen of overmorgen? Of misschien zelfs die van vandaag? Schrijf je in op mijn Nasbrief.